Πτυχιακά Μαθήματα

 

Οι μαθητές μας σε ηλικία 12-15 ετών ολοκληρώνεται η προετοιμασία για την απόκτηση πιστοποιήσεων επιπέδων B2 έως C2 στα Αγγλικά αλλά και στη 2η γλώσσα!

ΠΤΥΧΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΕΠ!

 

Οι μαθητές μας μπορούν να δώσουν εξετάσεις και να πετύχουν για όποιο πτυχίο θέλουν

 

LOWERB2 LEVEL

Πανεπιστημίου του Cambridge  - F.C.E.

Πανεπιστημίου του Michigan  - E.C.C.E.

ADVANCED – C1 LEVEL

Πανεπιστημίουτου Cambridge  - C.A.E.

Πανεπιστημίου του Michigan  - A.L.C.E.

PROFICIENCY – C2 LEVEL

Πανεπιστημίουτου Cambridge  - C.P.E.

Πανεπιστημίου του Michigan  - E.C.P.E.

ΠΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

IELTS

T.O.E.F.L.

T.O.E.I.C.

 

 

создать сайт