Αγγλικά


Η αγγλική γλώσσα έχει την καταγωγή της από την Αγγλία και είναι η μητρική γλώσσα της πλειοψηφίας των κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Αγγλόφωνης Καραϊβικής. Χρησιμοποιείται, επίσης, ως δεύτερη ή επίσημη γλώσσα σε πολλές χώρες του κόσμου.

Ομιλείται περίπου από 380 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο ως πρώτη γλώσσα και περίπου από 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους ως δεύτερη γλώσσα.

 

Στο σχολείο μας μπορεί κάποιος όχι μόνο να διδαχθεί την αγγλική γλώσσα αλλά να δώσει εξετάσεις και να πετύχει σε πτυχία και πανεπιστήμια αναγνωρισμένα από το κράτος

 

Σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.

Μερικά από τα πτυχία αυτά είναι:

 

LOWERB2 LEVEL

Πανεπιστημίου του Cambridge  - F.C.E.

Πανεπιστημίου του Michigan  - E.C.C.E.

 

ADVANCED – C1 LEVEL

 

 

Πανεπιστημίουτου Cambridge  - C.A.E.

Πανεπιστημίου του Michigan  - A.L.C.E.

 

 

PROFICIENCY – C2 LEVEL

Πανεπιστημίουτου Cambridge  - C.P.E.

 

Πανεπιστημίου του Michigan  - E.C.P.E.

 

ΠΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 

IELTS

 

 

T.O.E.F.L.

T.O.E.I.C.


 

 

создать сайт