Γαλλικα


Γαλλικά, μία γλώσσα που ομιλούν 600 περίπου εκατομμύρια ομιλητές ως μητρική, πρώτη ή δεύτερη γλώσσα. Μία γλώσσα που έχει δυναμική παρουσία και στις πέντε ηπείρους. Τα Γαλλικά είναι μία από τις δύο γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και δεύτερη ξένη γλώσσα διδασκαλίας στα σχολεία όλης της Ευρώπης μετά τα αγγλικά.

 

 

. 

Στο σχολείο μας μπορεί κάποιος όχι μόνο να διδαχθεί την γαλλική γλώσσα αλλά να δώσει εξετάσεις και να πετύχει σε πτυχία και πανεπιστήμια αναγνωρισμένα από το κράτος

 

Σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.

 

Μερικά από τα πτυχία αυτά είναι:

 

Γαλλικό Ινστιτούτο- DELF A1

Γαλλικό Ινστιτούτο- DELF A2

 

B1 ΕΠΙΠΕΔΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

Γαλλικό Ινστιτούτο- DELF Β1

 

B2 ΕΠΙΠΕΔΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

Γαλλικό Ινστιτούτο- DELF Β2

 

Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

Γαλλικό Ινστιτούτο- DALF C1

создать сайт