Γερμανικά


Τα Γερμανικά ως επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ομιλούνται περίπου από 105 εκατομμύρια ομιλητές ως μητρική γλώσσα και σχεδόν από 80 εκατομμύρια ομιλητές ως μη-μητρική γλώσσα. Η επίσημη γερμανική γλώσσα διδάσκεται ευρέως σε σχολεία, και  πανεπιστήμια σε όλον τον κόσμο

Στο σχολείο μας μπορεί κάποιος όχι μόνο να διδαχθεί την γερμανική γλώσσα αλλά να δώσει εξετάσεις και να πετύχει σε πτυχία και πανεπιστήμια αναγνωρισμένα από το κράτος

 

Σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.

Μερικά από τα πτυχία αυτά είναι:

 

B1 ΕΠΙΠΕΔΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

GoetheInstitut- ZERTIFIKATB1

 

B2 ΕΠΙΠΕΔΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

GoetheInstitut- ZERTIFIKATB2

 

Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

GoetheInstitut- ZERTIFIKATC1

 

Γ2 ΕΠΙΠΕΔΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

Goethe Institut- KLEINES (C2)

Goethe Institut- GROSSES (C2+)создать сайт