Ιταλικά


Τα Ιταλικά ομιλούνται εκτός από την Ιταλία σε ακόμα 29 άλλες χώρες και ομιλείται από περίπου 70 εκατομμύρια ανθρώπους ! Είναι μία λατινογενής γλώσσα η οποία ομιλείται και στην Ελβετία όπου θεωρείται μια από τις τέσσερις επίσημες γλώσσες. Είναι η επίσημη γλώσσα του Σαν Μαρίνο, όπως και βασική γλώσσα του κράτους του Βατικανού.

 

. 

Στο σχολείο μας μπορεί κάποιος όχι μόνο να διδαχθεί την Ιταλική γλώσσα αλλά να δώσει εξετάσεις και να πετύχει σε πτυχία και πανεπιστήμια αναγνωρισμένα από το κράτος. Είναι μία γλώσσα που μπορεί ένας μαθητής να μάθει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στο σχολείο μας θα βρείτε εκτός από τμήματα έφηβων μαθητών και ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.

 

Μερικά από τα πτυχία που μπορούν να εξεταστούν και να πετύχουν οι μαθητές μας είναι:

 

Σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.

 

A1 ΕΠΙΠΕΔΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

CELIImpato -  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ PERUGIA(ΙΤΑΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ)

 

A2 ΕΠΙΠΕΔΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

CELI1-  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ PERUGIA(ΙΤΑΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ)

 

B1 ΕΠΙΠΕΔΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

CELI 2 -  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ PERUGIA(ΙΤΑΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ)

 

B2 ΕΠΙΠΕΔΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

CELI 3 -  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ PERUGIA(ΙΤΑΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ)

 

Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

CELI4 -  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ PERUGIA(ΙΤΑΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ)

 

Γ2 ΕΠΙΠΕΔΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

CELI 5 -  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ PERUGIA(ΙΤΑΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ)

CELI5 DOC-  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ PERUGIA(ΙΤΑΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ)


 

создать сайт